20 en 21 september 2016
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Creatief in de geest, innovatief in de zorg

mededelingen_ppt

M01.1 Risicotaxatie bij plegers met een verstandelijke beperking: Welke instrumenten zijn bruikbaar? - Claudia Pouls
M01.2 De zorg voor personen met een interneringsstatuut - Mieke Goyens & Karolien Gijsbers - PDF
M01.3 Verbeterproject internering binnen Fenix - Thomas Marquant, Marlies Jonckers & Karlien Vermeiren
M01.4 Afschaffing van de ministeriële internering: klinische implicaties - Inge Jeandarme

M02.1 Samenwerken met patiëntenverenigingen in de geestelijke gezondheidszorg - Else Tambuyzer & leden van OPGanG - PDF
M02.2 stigWA??!! - Jana Geentjens - PDF
M02.3 Participeren doe je samen! - Bo Sintobin - PDF
M02.4 Procesbespreking op Rif - Kristof Meeus

M03.1 Forensische psychiatrie in beweging: de ontwikkeling en opstart van een afdeling voor Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg - Steven Degrauwe - PDF
M03.2 De seclusion area: onze kijk op intensieve psychiatrisch zorg - Liesbeth Dockx & Birgit Devaere
M03.3 Psychopathie: ‚onbehandelbaren‘ in behandeling - Inge Jeandarme
M03.4 Kunstzinnige therapie, een nieuwe schakel in het zorgnetwerk. Naar zelfsturing vanuit een holistisch perspectief - Maria Geboers

M04.1 Ervaringen en noden van mantelzorgers van mensen met jongdementie: een verkenning - Marieke Van Vracem, Nele Spruytte, Philippe Mortier, Ronny Bruffaerts, Mathieu Vandenbulcke, Chantal Van Audenhove - PDF
M04.2 Dramatherapie bij depressie - Lina Lenaerts
M04.3 De kracht van het levensverhaal. Narratieve zorg bij ouderen - Mikis Dormaels
M04.4 PDAS (psychotic depression assessment scale) - Tom Vermeulen

M05.1 De Weg naar herstel voor (behandelaars van) mensen die lijden aan ernstige borderlineklachten - Gerrit Belis
M05.2 De rol van psychosociale revalidatie in een hersteltraject - Bob Crombez
M05.3 Naar een betere geestelijke gezondheidszorg: herstelgerichte zorg in verblijfsafdelingen en mobiele teams 2b - Joke Vanderhaegen, Eva Helmer, Chantal Van Audenhove
M05.4 De rol van arbeidscoaching ggz in het werkveld ggz/arbeid - Frederik Declercq

M06.1 Uitgeprocedeerden in pijn - Pierre Mertens
M06.2 Ergotherapie/creatieve therapie bij asielzoekers - Luc Vercruysse
M06.3 Beschouwingen rond extreem psychotrauma en ballingschap. Pleidooi voor een kliniek van het subject - Emmanuel Declercq

M07.1 Emma Listens & Onlinebegeleiding.vlaanderen: Onlinebegeleiding op maat van de cliënt - Heidi Windmolders - PDF
M07.2 In the zone: een applicatie ontworpen voor én door patiënten met een bipolaire stoornis - Anneleen Vanhoudt
M07.3 Hoe behandelt het online zelfhulpprogramma 'MijnKwartier.be' stress, angst,depressie of burn-out? Een studie op 5.000 patiënten met 4 jaar follow-up - Paul Koeck - PDF
M07.4 Wearables in de geestelijke gezondheidszorg - Tom Van Daele - PDF
M07.5 De impact van de digitalisering op het functioneren van volwassenen met ADHD - Nans De Greef - PDF

M08.1 Jongvolwassenen en gehechtheid, eerste ervaringen met de implementatie van een nieuwe behandelmodel - Steven Dewulf - PDF
M08.2 Werken rond kinderen van ouders met een kwetsbare geestelijke gezondheid - Soetkin Claes - PDF
M08.3 KOPP-werking binnen PC Bethanië - Johan Goetschalckx - PDF
M08.4 Samen op weg: een ambulant traject voor jongvolwassenen - Aje Vloeberghs

M09.1 Assertiviteitstraining op de tweede lijn - Anick Holemans
M09.2 Psychodynamische groepstherapie voor volwassenen met een verstandelijke beperking - Tinne Van Turnhout - PDF
M09.3 Werken met complex getraumatiseerde patiënten: het nut van Transference Focused Psychotherapy - Manoëlle Hopchet
M09.4 EMDR: een effectieve neurologische behandelingsmethode bij verwerking van traumatische ervaringen - Leen Thys

M10.1 Verpleegkundige interventies bij suïcidale patiënten - Tine Maes - PDF
M10.2 Een wandeling doorheen de ontwikkeling van ketenzorg voor suïcidale personen in Limburg - Marie Van Broeckhoven - PDF
M10.3 Suïcidaliteit in detentie: een cross-sectioneel onderzoek in de Vlaamse gevangenissen - Louis Favril - PDF

M11.1 Collaborative care: van theorie naar praktijk - Kris Van den Broeck - PDF
M11.2 Kruispunt: naar een model van intersectorale samenwerking voor laagdrempelige en toegankelijke psychosociale hulpverlening - Jan Mampuys - PDF
M11.3 Zorgpaden in de GGZ - Piet Snoeck - PDF
M11.4 Model zorgpad alcohol West-Vlaanderen: een proces van afstemming, ondersteund door een breed draagvlak - Inge Decorte

M12.1 Ervaringen van jongeren bij de implementatie en het gebruik van een comfortroom - Annelies Verkest
M12.2 Geestelijke gezondheidszorg voor adolescenten in Europa: state of the art en richtlijnen van het ADOCARE-netwerk- Evelien Coppens, Iona Vermet, Jeroen Knaeps, Martine De Clerck,Isabelle De Schrijver, Jean Paul Matot, & Chantal Van Audenhove
M12.3 Herstel als antwoord op euthanasie? - Ann Callebert - PDF
M12.4 Een ethisch model voor het evalueren van wilsbekwaamheid - Axel Liégeois

M13.1 Sexaholics Anonymous, seksverslaafden werken samen aan hun herstel - Luc Daenen
M13.2 De 'weer-op-gang'-kaart: toegangspas naar herstel met de steun van zelfhulpgroepen - Patrick Colemont
M13.3 Herstel in praktijk: de waardevolle voedingsbodem in Aanloophuis Poco Loco - Jochen Van den Steen
M13.4 Leuvens initiatief voor dak- en thuislozen - Bart Leroy

M14.1 Van cliënt tot collega - Céline Dewitte - PDF
M14.2 Ervaringsdeskundigegidsen in het  bezoekerscentrum van het psychiatrisch zorgcentrum in Geel: een ideaal  medicijn tegen stigma? - Katrien Rombouts - Anny-Victoria Janssen, Bart Buyens, Griet Leysen en Kristof Stubbers - PDF - Inleiding - Janssen - Buyens - Leyssen - Stubbers
M14.3 Voorstelling van het Kunsthuis Yellow Art OPZ Geel - Bert Boeckx
M14.4 Verankering van HO(o)P. Van patiënt naar collega … een pioniersverhaal - HOP-werking - PDF

M15.1 Onderzoek naar de invoering van een eerstelijnspsychologische functie in Vlaanderen: conclusies en aanbevelingen - Evelien Coppens, Inge Neyens & Chantal Van Audenhove
M15.2 VDIP: Vroegdetectie, tijdige Interventie en gepaste toeleiding bij ernstige psychische aandoeningen - Gorik Kaesemans & Nike Baeten - PDF - PDF
M15.3 Innovatie in de zorg: Raadpleging Psychologen in het Algemeen Ziekenhuis - Koen Willems & Tania Coppens - PDF
M15.4 Het versterken van het natuurlijk netwerk rond mensen met een complexe psychische problematiek - Gerrit Vanhee, Aline Bouten & Sofie Coghe

M16.1 Presentie en transparantie: hand in hand? - John Deloof - PDF
M16.2 Liefde en verlangen in psychotherapie: wat kan de psychotherapeut van Plato leren? - Peter Walleghem
M16.3 Een integrale benadering van de patiënt met kanker - Ann-Marie Morel - PDF
M16.4 Intimiteit en seksualiteit in de zorg - Nadine Aernouts & Annelies van Gils