20 en 21 september 2016
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Creatief in de geest, innovatief in de zorg

symposia_ppt

S01 Alternatieven voor het psychiatrisch ziekenhuis: vernieuwende gemeenschappen in de gemeenschap - Ludwina Van Bouwel - PDF
S01.1 Villa Voortman. Een ontmoetingshuis in de stad - Dirk Bryssinck
S01.2 Veerkracht wonen - Tom Vansteenkiste, Nicole Van Houtven
S01.3 Het Soteriahuis: Een kleinschalige milieu-therapeutische benadering voor jongvolwassenen in een psychotische crisis - Martine Lambrechts, Bart Reynders, Virginie Debaere

S02 Project Van Celst - Inge Glazemakers
S02.1 Samenwerking tussen UKJA (Universitaire Kinder – en jeugdpsychiatrie Antwerpen) en Begeleidingstehuis Van Celst (Jeugdzorg Emmaüs, bijzondere jeugdzorg) - Corine Faché, Helena Van den Steene
S02.2 Psychiatrie in bijzondere jeugdzorg - Els Lieckens, Jeroen Coeck, Helena Van den Steene
S02.3 Onderzoeksproject “De meerwaarde van cross-sectorale samenwerking in de trajecten van Van Celst” - Helena Van den Steene, Inge Glazemakers, Dirk van West

S03 PaniekstoornisFilip Van Den Eede - PDF
S03.1 Onderzoek naar subtypes van paniekstoornis - Thomas Pattyn - PDF
S03.2 Impact van jeugdtrauma op het verloop van de paniekstoornis - Maud De Venter
S03.3 Effect van jeugdtrauma op de executieve functie in affectieve stoornissen: een fMRI-studie - Laura Cassiers

S04 Brain on Fire: Het belang van inflammatie bij psychiatrische aandoeningen - Manuel Morrens
S04.1 De klinische impact van veranderde immuunactiviteit bij bipolaire stoornis - Seline van den Ameele
S04.2 Immuunactivatie bij schizofrenie: Nieuwe diagnostische tool en behandeltarget? - Livia De Picker
S04.3 Inflammatie als voorspeller voor ECT-respons bij depressie - een lange weg te gaan? - Linda Van Diermen - PDF

S05 Fortune / Mindmates: een evidence-based programma ter preventie van suïcidaliteit en ter promotie van emotionele gezondheid aan de  KULeuven - Ronny Bruffaerts
S05.0 Inleiding - Laurence Claes
S05.1 Suïcidaliteit bij universiteitsstudenten - Philippe Mortier
S05.2 Zelfverwondend gedrag bij universiteitsstudenten - Glenn Kiekens
S05.3 Alcohol- en middelengebruik bij universiteitsstudenten - Ronny Bruffaerts, Ilse Vandepoel
S05.4 Van prevalentie naar preventie en promotie: emotioneel welzijn als duurzame beleidsoptie aan de KU Leuven - Anne Neyskens

S06 Verrassende ontmoetingen: creatieve verbindingen in de hulpverlening - Winny Ang
S06.1 Samen lezen - Sylvie Moors
S06.2 Photovoice - Tom Vansteenkiste
S06.3 De levende bibliotheek - Rik Van Nuffel, Katrien Jacobs
S06.4 True Doors - Martijn Voorhaar

S07 Vermaatschappelijking en de vraag naar creativiteit en innovatie in het werken met mensen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties - Jessica De Maeyer - PDF
S07.1 Vermaatschappelijking: Laveren tussen kansen en bedreigingen - Cis Dewaele, Jessica De Maeyer, Didier Reynaert, Sandra Beelen, Stijn Vandevelde, Dirk Meesen - PDF
S07.2 Maatschappelijke kwetsbaarheid in beeld. Inclusief burgerschap van endoor personen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties - Jessica De Maeyer, Didier Reynaert, Sandra Beelen, Stijn Vandevelde, Dirk Meesen
S07.3 Villa Voortman: een ontmoetingsplaats voor personen met dubbele diagnose - Dirk Bryssinck, Clara Deruysscher, Freya Vander Laenen, Stijn Vandevelde - PDF

S08 Het landschap van Online Hulpverlening in Vlaanderen: niet meer braakliggend, wel vruchtbaar en in ontwikkeling! - Jennifer Pots
S08.1 Onlinehulp in GGZ … goed op weg maar waarheen? - Philippe Bocklandt - PDF
S08.2 Mogelijkheden van chathulp. Tele-Onthaal getuigtKarolien Vermeiren, Marjan Vertommen - PDF
S08.3 Online hulp als verbindende factor in de GGZ - Wim Wouters - PDF
S08.4 Zelfmonitoring en taperingstrips voor beter en minder medicijngebruikPeter Groot - PDF

S09 Zorgpad Crisis 2.0 – een blueprint voor de ggz van de 21ste eeuw - Ronny Bruffaerts
S09.0 Het acuut psychiatrisch netwerk uitgelegd aan de hand van de nood aan zorg in een bevolking - Ronny Bruffaerts
S09.1 De samenwerking tussen 2a-teams, spoedgevallendiensten en kortdurende opnames: reflecties van een ervaringsdeskundige - Nathalie Albert - PDF
S09.2 Vijf jaar Mobiel Crisis Team. Hoe gaat en hoe zien we het in 2020? - Tom Prenen
S09.3 Het behandelen van de acute emotionele crisis: de rol van de huisarts. State of the art en reflecties voor de toekomst - Geert Pint
S09.4 Hebben we nog een psychiater nodig in een 107-wereld? - Jeroen Decoster

S10.0 Kan categorale zorg de wereld (van de patiënt) redden? - Marc Eneman
S10.1 Forensische psychiatrie in een dynamisch zorglandschap: waar kunnen we ons aan verwachten? - Thomas Marquant
S10.2 Gespecialiseerde ggz voor personen met een verstandelijke beperking - Eddy Weyts
S10.3 Intensieve categorale zorg als noodzakelijke bouwsteen bij NAH - Guy Lorent

S11 Ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen herkennen en behandelen - Frieda Matthys
S11.1 Uitdagingen bij de diagnostiek van autismespectrum stoornissen bij vrouwen - Nathalie Vanderbruggen
S11.2 Is autisme bij volwassenen behandelbaar? - Tineke Tops
S11.3 Wat is ADHD eigenlijk? - Frieda Matthys
S11.4 Is ADHD bij volwassenen behandelbaar? - Annelien Bronckaerts

S12 Multidisciplinaire begeleiding en behandeling van zedenplegers met een verstandelijke beperking - Johan De Groef
S12.0 In een regioteam kunnen competenties gebundeld worden Eric Stijnen - PDF
S12.1 Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij personen met een verstandelijke beperking - Kim Gykiere - PDF
S12.2 Waarom als VAPH-voorziening participeren in een regioteam? - Katleen Evenepoel - PDF
S12.3 Een aanbod voor minderjarige plegers met een verstandelijke beperking - Ninke Duquet - PDF
S12.4 Naar een masterplan voor deze doelgroep?Connie Naulaerts - PDF

S13 De Herstelacademie: sterk in samen doen - Tom Vansteenkiste
S13.1 Herstelacademie ggz-netwerk Halle-Vilvoorde - Toon Derison
S13.2 Herstelacademie Antwerpen - Tom Vansteenkiste, Els Draeck
S13.3 Herstelacademie: een intersectoraal model - Lut Gailly
S13.4 Herstelacademie ggz-netwerk Leuven - Nathalie Lambert, Marc Claes

S14 Online-methodieken in de preventie van zelfdoding - Kirsten Pauwels
S14.1 Think Life: een online zelfhulpcursus voor het leren omgaan met suïcidale gedachten - Eva Dejaegere
S14.2 Back Up: app voor suïcidale personen en hun omgeving - Kirsten Pauwels
S14.3 E-learning voor online moderatoren - preventief reageren op potentieel suïcidale posts op internet - Michaël Bloemen
S14.4 De kracht van herinneren en delen - Lore Vonck

S15 Kwaliteitsindicatoren in de geestelijke gezondheidszorg: stand van zaken anno 2016 - Kirsten Catthoor
S15.0 Inleiding VIP²GGZ - Geert Dom
S15.1 Visie vanuit de Vlaamse Overheid - Dirk Dewolf - PDF
S15.2 Uitleg en eerste ervaringen VPPeiling - Sabine Van Houdt
S15.3 Internationale evoluties rond kwaliteitsprojecten in ggz - Peter Cosemans - PDF
S15.4 Wat brengt de toekomst?Kris Van Den Broeck - PDF

S16
Implementatie van de richtlijn voor ADHD bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van middelen - Peter Joostens
S16.0 ADHD en verslaving: prevalentie en neurobiologie - Cleo Crunelle
S16.1 Een richtlijn voor de aanpak van ADHD bij verslaving - Frieda Matthys
S16.2 Management van ADHD op een verslavingsafdeling - Eva Debusscher
S16.3 Behandeling van ADHD bij verslaving: meer dan een farmacologisch verhaal - Annelien Bronckaerts
S16.4 Implementatie van de richtlijn: facilitators en hinderpalen - Peter Joostens

S17.0 Danstherapie: een vernieuwende manier om zorg te bieden voor de geestelijke gezondheid - Veerle Smits
S17.1 Wat is danstherapie? - Ann Chatar
S17.2 Danstherapie: een nieuwe ingangspoort wanneer de behandeling vastloopt bij patiënten met borderline op een intensieve behandeleenheid - Ann Chatar
S17.3 Danstherapie als instrument om therapeutisch te werken rond trauma en hechting - Veerle Smits

S18
Het tussenhuis: op de breuklijn tussen psychiatrie en maatschappij: mission impossible?
S18.0
De therapeutische visie: over getrapte zorg, drempels en grenzen - Lucas Joos
S18.1
De therapeutische visie: over getrapte zorg, drempels en grenzen  - Isabelle Voorspoels
S18.2
Het patiëntenperspectief, tussen binnen en buiten - Geert Piedfort
S18.3
Ervaringen uit de praktijk, over de zoektocht naar het signaal tussen de ruis - Lieve Eysermans

S19.0
Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie en de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag - Eva Dumont - PDF
S19.1 Suïcidepreventie in de land- en tuinbouw - Nike Baeten
S19.2 Suïcidepreventie op de werkvloer - Michaël Bloemen
S19.3
‘Vrijwilligen’ met en voor nabestaanden na zelfdoding - Livia Anquinet - PDF
S19.4 Zorgen voor suïcidepogers en hun omgeving - Peter Beks

S20 Anders communiceren over psychische stoornissen - Emmanuël Nelis
S20.1 Het gebruik van frames en counterframes over mensen met psychische aandoeningen in de Belgische media - Baldwin Van Gorp
S20.2
Communiceren over personen met psychische aandoeningen door professionals in de geestelijke gezondheidssector in België: een interview studie - Vergauwen Jona
S20.3
Het toepassen van stigma verlagende counterframes in de geestelijke gezondheidszorg - Bart Vyncke
S20.4
Paneldiscussie - Baldwin van Gorp, Nathalie Albert, Sara Vandekerckhove

S22
Euthanasie bij psychisch lijden: innoverend of de geest uit de fles? - Marc Calmeyn - PDF
S22.1
Mentale ziekte: een eigen logica? - Ariane Bazan
S22.2 Waarom de bestaande wetgeving niet geschikt is om over te gaan tot euthanasie bij psychiatrische aandoeningen - Stephan Claes
S22.3
Psychisch lijden bij euthanasie: en het verschil is … - Marc Calmeyn - PDF

S23
Naar multidisciplinaire op sterkte gebaseerde strategieën voor wetsovertreders met een psychiatrische problematiek: de doelgroep centraal - Freya Vander Laenen
S23.1
De juridische positie van wetsovertreders met een psychische stoornis. De implementatie van een internationaal en Europees raamwerk in BelgiëEls Schipaanboord - PDF
S23.2 De ervaring van procedurele rechtvaardigheid door geïnterneerden - Ciska Wittouck
S23.3
Desistance bij geïnterneerden - Sofie Van Roeyen
S23.4
De noden en krachten van familieleden van geïnterneerdenSara Rowaert - PDF

S24
De meerwaarde van hypnose in psychotherapie - Nicole Ruysschaert
S24.1
Hypnose een concert voor vier hemisferen - Nicole Ruysschaert
S24.2
Het gebruik van hypnotische technieken voor de psychofysiologische stabilisatie van zwaargewonden - Erik De Soir
S24.3 Casus: hypnose bij een ambulante cliënt met depressie en burn-out - Moira Pirkl
S24.4 Casus: hypnose bij de psychotherapeutische begeleiding van een jonge moeder met ptss door vroeggeboorte van haar eerste kind - Leentje Marguillier

S25
Implementatie van feedbackgericht behandelen en uitkomstenmeting binnen verschillende sectoren van  de geestelijke gezondheidszorg - Marlien De Coen
S25.1
Werken met zorguitkomsten in een psychiatrisch ziekenhuis, implementatie met hindernissen - Patrick Bruyneel
S25.2
Dwarsliggers houden de sporen recht - Ben Henau - PDF
S25.3 Installeren van een feedback-cultuur in de zelfstandige praktijk - Stijn Wolters

S26
Practice-based Evidence: voorbeelden uit het veld - Reitske Meganck
S26.1
Psychische fenomenen als complexe en dynamische systemen: de noodzaak van een paradigmashift in psychologisch onderzoek - Mattias Desmet
S26.2
De complexiteit van outcome in psychotherapie: een mixed method studie bij voormalige cliënten van Psychotherapeutisch Centrum Elim - Reitske Meganck
S26.3
De effecten van langdurige psychotherapie: een kwalitatieve studie naar de subjectieve ervaring van verandering bij voormalige cliënten van Psychotherapeutisch Centrum Elim - Melissa De Smet
S26.4
Reflecties uit de praktijk: implicaties van de onderzoeksbevindingen voor hulpverleners werkzaam in Psychotherapeutisch Centrum Elim - Hilde Van Pelt

S27
Verslaving en impulsiviteit. Een boeiende uitdaging om nieuwe wetenschappelijke inzichten te integreren in de praktijk van een ontwenningsafdelingEls Santens - PDF
S27.1 Exploratief onderzoek naar neuropsychologische interventies bij patiënten met een afhankelijkheidsproblematiek: focus op impulsiviteit - Els Santens, Kristen Vos
S27.2
Mindfulness en verslavingRudi Vanmarsenille - PDF
S27.3 Wat zullen we drinken? Aandacht en verslavingElke Roose, Katrijne Indervuyst - PDF

S28
Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid - Ria Van Den Heuvel
S28.1
Noden van familiebetrokkenen - Soetkin Claes - PDF
S28.2 In dialoog met de hulpverlener - Ria Van Den Heuvel
S28.3
Inzetten van familie ervaringsdeskundigheidSara Casalin - PDF

S29
De uitdagingen voor huisartsgeneeskunde in een geestelijke gezondheidszorg in transformatie - Jan De Lepeleire
S29.1
De geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn vanuit Europees perspectief - Jan De Lepeleire
S29.2
Vermaatschappelijking van geestelijke gezondheidszorg: implicaties voor de huisarts - Geert Pint
S29.3
Huisarts en diagnose van psychiatrische aandoeningen - Marc Van Nuland
S29.4
De Herziene Aanbeveling Depressie voor huisartsen - Tom De Clercq

S30
Consultatie- en liaisonpsychiatrie - Filip Van Den Eede - PDF
S30.0 Inleiding - Dirk Peeters
S30.1
Psychosociale effecten van aangezichtstransplantatie: een follow-up studie na 3 jaar - Gilbert Lemmens
S30.2
Alexithymie: voorkomen in klinische groepen en belang voor de behandeling - Frank Maes
S30.3
Psychofarmaca en QT-verlenging: hype of terechte zorg? - Joris Vandenberghe

S31
Analyse van het voorschrijfgedrag van antipsychotica door Belgische artsen: Wat schrijven we voor en waarom? - Manuel Morrens
S31.1
Voorschrijven van eerste en tweede generatie antipsychotica in België tussen 1997 en 2012: een populatie-gebaseerd onderzoek - Manuel Morrens
S31.2
De relatie tussen voorschrijfpatronen van antipsychotica en contacten met de farmaceutische industrie in Vlaanderen - Stijn Cleymans
S31.3
Voorschrijfgewoonten in acute sedatie: een bevraging van Belgische psychiaters en urgentie artsen - Chris Bervoets - Roelant, De Fruyt, Demunter, Dekeyser, Vandenbussche, Titeca, Pieters, Sabbe, Morrens
S31.4
Hoe wordt de Vlaamse psychiater beïnvloed door de farmaceutische industrie? - Manuel Morrens

S32
35 jaar eenheid Ontwenning, wederkerig groeien in zorg op maat - Mieke Hoste
S32.0
Inleiding - Eva Debusscher
S32.1
Rookstop op een ontwenningsafdelingFran Vercampt - PDF
S32.2 Preventiepraktijk - Rein Deconinck
S32.3
Multi Family-groep - Mieke Hoste
S32.4 Vijf jaar BOE-werking - Paul Seynaeve, Bart Robbrecht