20 en 21 september 2016
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Creatief in de geest, innovatief in de zorg

keynote sprekers

Woensdag 21 september 2016
9u30 – 10u30
Het belang van cognitieve empathie
Wies van den Bosch,
klinisch psycholoog, psychotherapeut, Psychiatrisch ziekenhuis Pro Persona, Arnhem / Scelta, Expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek, Nijmegen / Dialexis Advies, Deventer

In mijn carrière heb ik in alle facetten van de ggz gewerkt, maar de meer gemarginaliseerde gebieden, zoals de verslavingszorg en de forensische psychiatrie, hebben altijd meer mijn passie gehad. Hoe kun je ervoor zorgen dat patiënten die uitgesloten worden van behandeling omdat ze te weinig sociaal vaardig, te vies, te agressief of te moeilijk zijn, toch aan behandeling toe komen. En dan natuurlijk wel aan effectieve behandeling? Deze vragen hebben mij niet alleen in de klinische praktijk als rode draad begeleid, maar ook in mijn onderzoeks- en managementwerk.
Symptomatisch hiervoor is mijn geschiedenis met borderlineproblematiek. Tot het einde van de jaren tachtig stond de diagnose borderline voor onbehandelbaar, ongemotiveerd en manipulerend. Borderlineproblematiek was problematiek waarbij je als hulpverlener het risico liep opgebruikt en afgebrand te raken, zonder zichtbare verbetering aan de kant van de cliënt. In de tijd dat ik in aanraking kwam met Dialectische Gedragstherapie, begin jaren negentig, werd mij dan ook aangeraden niet met deze cliënten te gaan werken: "Je lijkt wel gek". Zorg ervoor dat het risico laag blijft. Niet te veel uit evenwicht brengen, stabiliseren, en steunen’. En dus ben ik in 1995 gestart met een behandelprogramma voor verslaafde en niet-verslaafde borderlinepersoonlijkheidsstoornis-patiënten.
Aan de hand van casuïstiek (op behandel- en op managementgebied) wil ik laten zien hoe deze passie mij ertoe gebracht heeft steeds weer naar nieuwe oplossingen voor oude problemen te zoeken. En wat de resultaten ervan zijn geweest.

11u30 – 12u30
Tussen wal en schip: een gesprek over verschillen en overkomsten tussen schelpzorg, klinische psychotherapie en herstel
moderator: Kirsten Catthoor
Discussianten:
Françoise Verfaillie, psychiater, PC OLV Brugge
Ilse Decorte, huisarts, OPZ Geel
Hildegard Janssens, psycholoog, pvt De Landhuizen, Zoersel

Dit gesprek gaat over het herdenken van zorg voor de meest kwetsbare mensen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Over mensen die tot voor kort in de meeste instituten in de verste uithoek van het domein werden opgevangen, omdat men er niet veel raad mee weet. Het debat gaat inhoudelijk om het herdenken van herstel, klinische psychotherapie en palliatie in de geestelijke gezondheidszorg. De gemeenschappelijke noemer van de discussianten is dat ze meer willen voor deze groep, want wat er momenteel beschikbaar is, volstaat niet meer. Deze patiënten horen ook niet thuis in welke functie dan ook van de artikel 107-hervorming. Het pleidooi is dan ook om extra middelen te voorzien.

14u00 – 15u00
Psychiatrie: discipline van de normale abnormaliteit
Damiaan Denys, psychiater en filosoof, afdelingshoofd psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum, hoogleraar Universiteit van Amsterdam

Wat is normaal en wat is abnormaal? Waarom vinden we 10 euro betalen om in het duister achter een zak popcorn naar onbestaande zombies te kijken die een lichaamsdeel opeten normaal. Waarom vinden we jongetjes die druk rondrennen en niet naar de juf luisteren abnormaal? Waarom vinden we het wel normaal dat mensen van geslacht veranderen en niet normaal als mannen gewoon op het werk een rok zouden dragen? Waarom voldoen bijna 1 op vijf Belgen aan de criteria van een psychiatrische stoornis? Wat is normaal en wat is abnormaal en wie bepaalt dat? Over de impact van normaliteit en abnormaliteit op de psychiatrie.

16u00 – 17u00
Beter worden doe je thuis. Zorg voor mensen met psychotische kwetsbaarheid vanuit de Brouwerij, Amsterdam
Jules Tielens, psychiater, Centrum De Brouwerij MoleMann Tielens, Amsterdam

Herstellen van een psychose vereist een ander ziektebesef en herstel van het isolement. Dat kan alleen in de eigen wereld van de patiënt.
Het praten met mensen met een andere betekenisgeving en een andere realiteit dan de gemiddelde mens kan behoorlijk lastig zijn. Zij zien de wereld vaak heel anders en menen meestal dat met hen niets aan de hand is. En toch moet er vaak wat mee. Een patiënt met een psychose vertoont vaak een forse terugval in functioneren en kan zelfs maatschappelijk geheel teloorgaan. Hij veroorzaakt soms gevaar en drijft de naaste omgeving tot wanhoop.
We weten dat bij psychosen er twee bepalende factoren zijn voor uitval uit behandeling: ontbrekend ziekte-inzicht en isolement. Psychiater Jules Tielens deelt over beiden zijn ervaringen met U en brengt enige resultaten uit het project De Brouwerij.