20 en 21 september 2016
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Creatief in de geest, innovatief in de zorg

Programma dag 2

Woensdag 21 september 2016

Het programma loopt van 9u15 tot 17u00. Dranken en broodjeslunch zijn inbegrepen.

Voorlopig programmaschema dd. 16 september 2016.  


Keynote- en uitgenodigde lezingen
Het organisatiecomité nodigde een aantal sprekers uit die lezingen houden rond het congresthema. 

Het chronologisch programma woensdag 21 september 2016


09u15-10u45  -  symposia
S18 Het tussenhuis: op de breuklijn tussen psychiatrie en maatschappij: mission impossible?
voorzitter Lucas Joos

S19 Ervaring en deskundigheid in suïcidepreventie
voorzitter Eva Dumon

S20 Anders communiceren over psychische stoornissen
voorzitter Emmanuël Nelis

S22 Euthanasie bij psychisch lijden: innoverend of de geest uit de fles?
voorzitter Marc Calmeyn

09u15-10u45  -  werkwinkels
W13 Oplossingsgericht werken met ouderen: "Op stap met de roze bril"
Amra Hurlebusch

W14 De Prinses op de erwt: over kwetsbaarheid en veerkracht
Greet Splingaer

W15 The black swan, een hechtingstrauma bij koppels
Mieke Hoste

W16 GAUZZ: Creatief in de geest, innovatief in de zorg: een praktijkvoorbeeld
Karin Heyde

09u15-10u45  -  mededelingen
M08.1 Jongvolwassenen en gehechtheid, eerste ervaringen met de implementatie van een nieuwe behandelmodel - Steven Dewulf
M08.2 Werken rond kinderen van ouders met een kwetsbare geestelijke gezondheid - Soetkin Claes
M08.3 KOPP-werking binnen PC Bethanië - Johan Goetschalckx
M08.4 Samen op weg: een ambulant traject voor jongvolwassenen - Aje Vloeberghs

M09.1 Assertiviteitstraining op de tweede lijn - Anick Holemans
M09.2 Psychodynamische groepstherapie voor volwassenen met een verstandelijke beperking - Tinne Van Turnhout
M09.3 Werken met complex getraumatiseerde patiënten: het nut van Transference Focused Psychotherapy - Manoëlle Hopchet
M09.4 EMDR: een effectieve neurologische behandelingsmethode bij verwerking van traumatische ervaringen - Leen Thys

09u15-10u45  -  discussie

D05 Waar eindigt tolerantie en begint verwaarlozing? Praktische beschouwingen over de zorg van de EPA-patient?
Kirsten Catthoor

09u15-15u45  -  posters
Doorlopend posteropstelling op beide dagen
P01 Samen maken we OPGanG! - Patrick Colemont
P02 Onderzoeksproject “De meerwaarde van cross-sectorale samenwerking in de trajecten van Van Celst” - Kwantitatieve data: doelgroepomschrijving en hulpverleningstrajecten - Helena Van den Steene
P03 Experience sampling in de forensische psychiatrie: meten van ervaringen in het dagelijks leven - Petra Habets
P04 MIS-verstand - Martine Verbeeke
P06 De visie van huisartsen op de relatie tussen werk en psychische klachten - Inge Neyens
P07
Fuck, ik wil rust!: implementeren van een comfortroom voor jongeren - Karel Desmet
P08
Observatiegroep voor volwassenen met matig tot ernstige verstandelijke beperking - Katrijn Van Loock, Sam Dierckx
P09 Zorgpad alcohol - Sanne Decostersebreghts
P10 Voorstel voor een nieuwe (angst)stoornis aan de DSM-6 Task Force: religieus fundamentalisme - Jean-Marie Decuypere
P11 Pondo, perinataal ondersteuningsnetwerk bij druggebruikende ouders in spé - Joke Gabriel
P12 Een e-learningprogramma voor paniek, angst of stress bij studie - Nele Jacobs, Joke Schreurs, Naomi Daniël, Jaak Beckers
P13 Validering van de PDAS (psychotic depression assessment scale) bij ouderen - Tom Vermeulen
P14 Aanpak depressie versus niet-depressieve beelden in de huisartsenpraktijk - Naomi Daniëls, Audrey Boussart, Nele Jacobs, Jaak Beckers
P15 ALLES OVER HOOP - Radio Begijnenstraat, geïnterneerden laten van zich horen via de Radio - Katrin Lohmann
P16 Proeftuin Brugwonen - Christine Descamps
P17 40 jaar VZW Hand in Hand: een jubileumboek - Jochen Van den Steen
P18 Carewear: een onderzoek naar het potentieel van draagbare technologie in de geestelijke gezondheidszorg - Inez Buyck, Tim Vanhoomissen, Bert Bonroy, Marc Martens, Tom Van Daele
P19 GGZ in beweging - beweging in de GGZ - Joëlle Vekemans
P20 Het online zelfhulpprogramma 'MijnKwartier.be' voor stress, angst, depressie of burn-out: Een studie op 5.000 patiënten met 4 jaar follow-up - Paul Koeck
P21 Samen staan we sterk !??? Een eerste blik op de onderzoeksresultaten van drie residentiële opname-afdelingen voor personen met een verstandelijke beperking en een bijkomende psychiatrische problematiek - Gudrun Gheysen
P22 Sport als stimulans tot succesvolle re-integratie van (ex-)drugsverslaafden - Thomas Sintobin

09u30-10u30  -  uitgenodigde lezing

U04
Het belang van cognitieve empathie
Wies van den Bosch


10u45-11u15  -  pauze met koffie

11u15-12u45  -  symposia
S23 Naar multidisciplinaire op sterkte gebaseerde strategieën voor wetsovertreders met een psychiatrische problematiek: de doelgroep centraal
voorzitter Freya Vander Laenen

S24 De meerwaarde van hypnose in psychotherapie
voorzitter Nicole Ruysschaert

S25 Implementatie van feedbackgericht behandelen en uitkomstenmeting binnen verschillende sectoren van de geestelijke gezondheidszorg
voorzitter Marlien De Coen

S26 Practice-based evidence: voorbeelden uit het veld
voorzitter Reitske Meganck

S27 Verslaving en impulsiviteit. Een boeiende uitdaging om nieuwe wetenschappelijk inzichten te integreren in de praktijk van een ontwenningsafdeling
voorzitter Els Santens

11u15-12u45  -  werkwinkels

W17 De plaats van de ervaringsdeskundige/werker in de zorgverlening
Barbara Hendrickx

W18
Kracht van kunst
Leen Heylen

W19 To blend or not to blend? ACT mixen met nieuwe technologieën
Ellen Excelmans

W20 Focussen en creatieve therapie geïntegreerd: naar een ander weten.
Bie Draulans

11u15-12u45  -  mededelingen
M10.1 Verpleegkundige interventies bij suïcidale patiënten - Tine Maes
M10.2
Een wandeling doorheen de ontwikkeling van ketenzorg voor suïcidale personen in Limburg - Marie Van Broeckhoven
M10.3
Suïcidaliteit in detentie: een cross-sectioneel onderzoek in de Vlaamse gevangenissen - Louis Favril

M11.1
Collaborative care: van theorie naar praktijk - Kris Van den Broeck
M11.2 Kruispunt: naar een model van intersectorale samenwerking voor laagdrempelige en toegankelijke psychosociale hulpverlening - Jan Mampuys
M11.3 Zorgpaden in de GGZ - Piet Snoeck
M11.4 Model zorgpad alcohol West-Vlaanderen: een proces van afstemming, ondersteund door een breed draagvlak - Inge Decorte

M12.1
Ervaringen van jongeren bij de implementatie en het gebruik van een comfortroom - Annelies Verkest
M12.2
Geestelijke gezondheidszorg voor adolescenten in Europa: state of the art en richtlijnen van het ADOCARE-netwerk - Evelien Coppens, Iona Vermet, Jeroen Knaeps, Martine De Clerck, Isabelle De Schrijver, Jean Paul Matot, & Chantal Van Audenhove
M12.3
Herstel als antwoord op euthanasie? - Ann Callebert
M12.4
Een ethisch model voor het evalueren van wilsbekwaamheid - Axel Liégeois

M13.1 Sexaholics Anonymous, seksverslaafden werken samen aan hun herstel - Luc Daenen
M13.2 De 'weer-op-gang'-kaart: toegangspas naar herstel met de steun van zelfhulpgroepen - Patrick Colemont
M13.3 Herstel in praktijk: de waardevolle voedingsbodem in Aanloophuis Poco Loco - Jochen Van den Steen
M13.4 Leuvens initiatief voor dak- en thuislozen - Bart Leroy

11u15-12u45  -  discussies

D06 Is een veilig herstel ook mogelijk met minder vrijheidberovende maatregelen?
Kim Steeman

11u30-12u30  -  uitgenodigde lezing

U05 Tussen wal en schip: een gesprek over verschillen en overeenkomsten tussen schelpzorg, psychiatrische palliatie en herstel
Moderator: Kirsten Catthoor

12u45-13u45  -  pauze met broodjeslunch

13u45-15u15  -  symposia
S28 Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid
voorzitter nog niet gekend

S29
De uitdagingen voor huisartsgeneeskunde in een geestelijke gezondheidszorg in transformatie
voorzitter Jan De Lepeleire

S30
Consultatie- en liaisonpsychiatrie
voorzitter Filip Van Den Eede

S31 Analyse van het voorschrijfgedrag van antipsychotica door Belgische artsen: Wat schrijven we voor en waarom?
voorzitter Manuel Morrens

S32
35 jaar eenheid Ontwenning, wederkerig groeien in zorg op maat
voorzitter Mieke Hoste
 

13u45-15u15  -  werkwinkels
W21 Mogelijkheden van chathulp naderbij bekeken
Karolien Vermeiren & Pim Ampe

W22
Patiëntenrechten als drijvende kracht in de geestelijke gezondheidszorg
Carine Eeckhout

W23
Van Assepoester tot Prinses: schaamte als ontwikkelingskans
Luc Declercq

W24
De therapie is geslaagd, maar mogelijk bezwijk ik aan de bijwerkingen
Nele Stinckens & Claude Missiaen

W25 Vluchtelingen herstellen in hun gevoel van waardigheid en veiligheid.
Johan Op De Beeck

13u45-15u15  -  mededelingen
M14.1
Van cliënt tot collega - Céline Dewitte
M14.2 Ervaringsdeskundige gidsen in het  bezoekerscentrum van het psychiatrisch zorgcentrum in Geel: een ideaal  medicijn tegen stigma? - Katrien Rombouts
M14.3 Voorstelling van het Kunsthuis Yellow Art OPZ Geel - Bert Boeckx
M14.4 Verankering van HO(o)P. Van patiënt naar collega … een pioniersverhaal - HOP-werking

M15.1 Onderzoek naar de invoering van een eerstelijnspsychologische functie in Vlaanderen: conclusies en aanbevelingen - Evelien Coppens, Inge Neyens & Chantal Van Audenhove
M15.2 VDIP: Vroegdetectie, tijdige Interventie en gepaste toeleiding bij ernstige psychische aandoeningen - Gorik Kaesemans & Nike Baeten
M15.3 Innovatie in de zorg: Raadpleging Psychologen in het Algemeen Ziekenhuis - Koen Willems & Tania Coppens
M15.4 Het versterken van het natuurlijk netwerk rond mensen met een complexe psychische problematiek - Gerrit Vanhee, Aline Bouten & Sofie Coghe

M16.1 Presentie en transparantie: hand in hand? - John Deloof
M16.2 Liefde en verlangen in psychotherapie: wat kan de psychotherapeut van Plato leren? - Peter Walleghem
M16.3 Een integrale benadering van de patiënt met kanker - Ann-Marie Morel
M16.4 Intimiteit en seksualiteit in de zorg - Nadine Aernouts & Annelies van Gils

13u45-15u15
D07 Position switch
Peter Joostens

14u00-15u00  -  uitgenodigde lezing

U06 Psychiatrie: discipline van de normale abnormaliteit
Damiaan Denys

15u15-15u45  -  pauze met koffie

15u45-16u00  -  uitreiking posterprijzen

16u00-17u00  -  keynote lezing
Keynotelezing 2: Beter worden doe je thuis. Zorg voor mensen met psychotische kwetsbaarheid vanuit de Brouwerij, Amsterdam
Jules Tielens