20 en 21 september 2016
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Creatief in de geest, innovatief in de zorg

keynote sprekers

Dinsdag 20 september  2016

10u00 – 11u00

Early intervention as an answer to 21st century problems

Jim White, klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut, Glasgow Schotland


It is increasingly clear that mental health services, particularly those where individual therapy remains the most common approach, are able to see only a small minority of those with mental health problems and are very limited in being able to offer early intervention or preventative approaches. However what is also clear is that even for those fortunate enough to access individual therapy, outcomes are mediocre with non-attendance and drop-out a significant problem. This is especially true in deprived areas where prevalence rates are significantly higher. Is it time to stop what we are doing, take a fresh look at the problems and develop 21st century approaches to 21st century problems?
* deze lezing is in het Engels

11u45 – 12u45

De ggz hervormen: reflecteren over mentale beeldvorming en actielogica’s

Mark Leys, socioloog, hoogleraar Vakgroep medische sociologie, VU Brussel


If you always do what you always did, you will always get what you always got.” (A. Einstein) is een quote die wel eens gebruikt wordt als aansporing tot innovatie en vernieuwend denken. Er is in België, aangestuurd door de beleidsmakers en stakeholders uit de ggz-sector, de laatste jaren een structurele hervormingsbeweging ingezet qua wat visie maar vooral ook op het aanbieden van ggz. Kennis en competenties van organisaties, zorgverstrekkers en ervaringsdeskundigen moeten efficiënter gedeeld en ingezet worden met als doel zorg voor personen met een mentale kwetsbaarheid aan te bieden in functie van behoeften. Kernelementen zijn inclusie en participatie.
Deze lezing staat stil bij de vraag op welke manier interorganisatorische netwerkontwikkeling en multidisciplinaire samenwerking de nieuwe kijk op geestelijke gezondheidszorg in de Belgische en Vlaamse realiteit kunnen helpen ondersteunen en onder welke voorwaarden. Daarbij staat de vraag centraal hoe betekenis geven en actielogica’s van betrokken spelers mede kunnen bepalen hoe men tegen de hervormingen aankijkt. De bijdrage put uit onderzoek over de huidige hervormingen in de Belgische ggz en tracht daaruit enkele praktische lessen te trekken.

 

 

14u15 – 15u15

Jongeren over psychische problemen: encounters of the third kind?

Forum Theater

 

 

16u15 – 17u15

Creativiteit in de zorg, zorgen voor creativiteit

Erik Thys, psychiater, hoofdgeneesheer Psychosociaal Centrum, Elsene / UPC KU Leuven, campus Kortenberg


Creativiteit en innovatie zijn meer dan ooit nodig in de geestelijke gezondheidszorg, als antwoord op nieuwe inzichten en op een maatschappij waarin zich vandaag snelle en grote demografische en sociaal-economische kenteringen voltrekken. Maar vergeten we niet dat creativiteit een bijzondere algemeen-menselijke eigenschap is die ook aan te treffen is bij de gebruikers van de ggz. Misschien wel bij uitstek bij hen, aangezien onderzoek uitwijst dat creativiteit en psychische kwetsbaarheid vaak samengaan. Het zijn niet zelden keerzijden van dezelfde medaille. Dit heeft twee consequenties: dat hulpverleners en gebruikers hun voordeel kunnen doen met die creativiteit, en dat creativiteit als bijzondere kwaliteit een tegengewicht, een counterframe kan vormen tegen het stigma dat nog steeds rust op psychische kwetsbare personen.