20 en 21 september 2016
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Creatief in de geest, innovatief in de zorg

Programma dag 1

Dinsdag 20 september 2016

Onthaal met koffie is er vanaf 9u00. Het programma loopt van 9u45 tot 17u30. Aansluitend een receptie voor alle deelnemers. Dranken en broodjeslunch zijn inbegrepen.

Voorlopig programmaschema dd. 7 september 2016


Keynote- en uitgenodigde lezingen
Het organisatiecomité nodigde een aantal sprekers uit die lezingen houden rond het congresthema. 

Het chronologisch programma dinsdag 20 september 2016

09u00-09u45  -  onthaal met koffie

09u45-10u00  -  opening en verwelkoming

10u00-11u00  -  keynote lezing

Keynotelezing 1:  Early intervention as an answer to 21st century problems

Jim White


11u00-11u30  -  pauze met koffie

11u30-13u00  -  symposia
S01 Alternatieven voor het psychiatrisch ziekenhuis: vernieuwende gemeenschappen in de gemeenschap

voorzitter Ludwina Van Bouwel


S02 Project Van Celst

voorzitter Inge Glazemakers


S03 Paniekstoornis

voorzitter Filip Van Den Eede


S04 Brain on Fire
voorzitter Manuel Morrens

S05 Fortune / Mindmates: een evidence-based programma ter preventie van suïcidaliteit en ter promotie van emotionele gezondheid aan de KU Leuven

voorzitter Ronny Bruffaerts


11u30-13u00  -  werkwinkels
W01 Verandering 'in' beweging
Mieke Faes

W02 Oei, mag ik dat wel zeggen?
Marc Eneman


W03 Muziektherapie bij depressie - songwriting
Nele Van den Berghe & Sophia Amman

W04 Creatieve bruggenbouwers gezocht: werken met diversiteit in de hulpverlening

Winny Ang


11u30-13u00  -  mededelingen
M01.1 Risicotaxatie bij plegers met een verstandelijke beperking: Welke instrumenten zijn bruikbaar? - Claudia Pouls
M01.2 De zorg voor personen met een interneringsstatuut - Mieke Goyens & Karolien Gijsbers
M01.3 Verbeterproject internering binnen Fenix - Thomas Marquant, Marlies Jonckers & Karlien Vermeiren
M01.4 Afschaffing van de ministeriële internering: klinische implicaties - Inge Jeandarme

M02.1
Samenwerken met patiëntenverenigingen in de geestelijke gezondheidszorg - Else Tambuyzer & leden van OPGanG
M02.2 stigWA??!! - Jana Geentjens
M02.3 Participeren doe je samen! - Bo Sintobin
M02.4 Procesbespreking op Rif - Kristof Meeus

11u30-13u00  -  discussies
D01 Kunnen mobiele crisisteams suïcide voorkomen?
Olivier Bollen
D02 Van afzondering naar toenadering in de acute zorg
Peter Joostens

11u30-17u30  -  posters
Doorlopend posteropstelling op beide dagen
P01 Samen maken we OPGanG! - Patrick Colemont
P02 Onderzoeksproject “De meerwaarde van cross-sectorale samenwerking in de trajecten van Van Celst” - Kwantitatieve data: doelgroepomschrijving en hulpverleningstrajecten - Helena Van den Steene
P03 Experience sampling in de forensische psychiatrie: meten van ervaringen in het dagelijks leven - Petra Habets
P04 MIS-verstand - Martine Verbeeke
P06 De visie van huisartsen op de relatie tussen werk en psychische klachten - Inge Neyens
P07
Fuck, ik wil rust!: implementeren van een comfortroom voor jongeren - Karel Desmet
P08
Observatiegroep voor volwassenen met matig tot ernstige verstandelijke beperking - Katrijn Van Loock, Sam Dierckx
P09 Zorgpad alcohol - Sanne Decoster
P10 Voorstel voor een nieuwe (angst)stoornis aan de DSM-6 Task Force: religieus fundamentalisme - Jean-Marie Decuypere
P11 Pondo, perinataal ondersteuningsnetwerk bij druggebruikende ouders in spé - Joke Gabriel
P12 Een e-learningprogramma voor paniek, angst of stress bij studie - Nele Jacobs, Joke Schreurs, Naomi Daniël, Jaak Beckers
P13 Validering van de PDAS (psychotic depression assessment scale) bij ouderen - Tom Vermeulen
P14 Aanpak depressie versus niet-depressieve beelden in de huisartsenpraktijk - Naomi Daniëls, Audrey Boussart, Nele Jacobs, Jaak Beckers
P15 ALLES OVER HOOP - Radio Begijnenstraat, geïnterneerden laten van zich horen via de Radio - Katrin Lohmann
P16 Proeftuin Brugwonen - Christine Descamps
P17 40 jaar VZW Hand in Hand: een jubileumboek - Jochen Van den Steen
P18 Carewear: een onderzoek naar het potentieel van draagbare technologie in de geestelijke gezondheidszorg - Inez Buyck, Tim Vanhoomissen, Bert Bonroy, Marc Martens, Tom Van Daele
P19 GGZ in beweging - beweging in de GGZ - Joëlle Vekemans
P20 Het online zelfhulpprogramma 'MijnKwartier.be' voor stress, angst, depressie of burn-out: Een studie op 5.000 patiënten met 4 jaar follow-up - Paul Koeck
P21 Samen staan we sterk !??? Een eerste blik op de onderzoeksresultaten van drie residentiële opname-afdelingen voor personen met een verstandelijke beperking en een bijkomende psychiatrische problematiek - Gudrun Gheysen
P22 Sport als stimulans tot succesvolle re-integratie van (ex-)drugsverslaafden - Thomas Sintobin

11u45-12u45  -  uitgenodigde lezing
U01
Over innovatie in de geestelijke gezondheidszorg

Mark Leys


13u00-14u00  -  pauze met broodjeslunch

14u00-15u30  -  symposia

S06 Verrassende ontmoetingen: creatieve verbindingen in de hulpverlening
voorzitter Winny Ang

S07 Vermaatschappelijking en de vraag naar creativiteit en innovatie in het werken met mensen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties
voorzitter Jessica De Maeyer

S08
Onlinehulp in de GGZ
voorzitter Jennifer Pots

S09 Zorgpad Crisis 2.0 – een blueprint voor de GGZ van de 21ste eeuw
voorzitter Ronny Bruffaerts

S10
Categorale zorg
voorzitter Marc Eneman

S11 Ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen herkennen en behandelen
voorzitter Frieda Matthys

14u00-15u30  -  werkwinkels
W05 Kwetsbaarheid als kracht en ervaringskennis als inspiratiebron

Walter Krikilion


W06 Zelfverdediging in de zorg

Carl Adams & Krav Maga


W07 Schematherapie: doorbreek je patronen

Paul Schobre


W08 ‘t Gedacht: een creatieve en innovatieve ACT-module
Joris Corthouts

14u00-15u30  -  mededelingen
M03.1 Forensische psychiatrie in beweging: de ontwikkeling en opstart van een afdeling voor Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg - Steven Degrauwe,
M03.2
De seclusion area: onze kijk op intensieve psychiatrisch zorg - Liesbeth Dockx & Birgit Devaere
M03.3
Psychopathie: ‚onbehandelbaren‘ in behandeling - Inge Jeandarme
M03.4
Kunstzinnige therapie, een nieuwe schakel in het zorgnetwerk. Naar zelfsturing vanuit een holistisch perspectief - Maria Geboers

M04.1
Ervaringen en noden van mantelzorgers van mensen met jongdementie: een verkenning - Marieke Van Vracem, Nele Spruytte, Philippe Mortier, Ronny Bruffaerts, Mathieu Vandenbulcke, Chantal Van Audenhove
M04.2
Dramatherapie bij depressie - Lina Lenaerts
M04.3
De kracht van het levensverhaal. Narratieve zorg bij ouderen - Mikis Dormaels
M04.4
PDAS (psychotic depression assessment scale) - Tom Vermeulen

M05.1
De Weg naar herstel voor (behandelaars van) mensen die lijden aan ernstige borderlineklachten - Gerrit Belis
M05.2
De rol van psychosociale revalidatie in een hersteltraject - Bob Crombez
M05.3
Naar een betere geestelijke gezondheidszorg: herstelgerichte zorg in verblijfsafdelingen en mobiele teams 2b - Joke Vanderhaegen, Eva Helmer, Chantal Van Audenhove
M05.4
De rol van arbeidscoaching ggz in het werkveld ggz/arbeid - Frederik Declercq

14u00-15u30 - discussies
D03 Beschut wonen anno 2016: oude wijn in nieuwe zakken?
Kirsten Catthoor


14u15-15u15  -  uitgenodigde lezing
U02 Jongeren over psychische problemen: encounters of the third kind?

Forum Theater


15u30-16u00  -  pauze met koffie

16u00-17u30  -  symposia
S12
Multidisciplinaire begeleiding en behandeling van zedenplegers met een verstandelijke beperking

voorzitter Johan De Groef


S13 De Herstelacademie: sterk in samen doen
voorzitter Tom Vansteenkiste

S14
Online methodieken in de preventie van zelfdoding
voorzitter Kirsten Pauwels

S15 Kwaliteitsindicatoren in de geestelijke gezondheidszorg: stand van zaken anno 2016
voorzitter Kirsten Catthoor

S16 Implementatie van de richtlijn voor ADHD bij volwassenen met een stoornis in het gebruik van middelen
voorzitter Peter Joostens

S17 Danstherapie
voorzitter Veerle Smits

16u00-17u30  -  werkwinkels
W09 Waarnemingstraining & Psychiatrie
Chris Deleu

W10 Lezen & Leven, literatuur als spiegel
Silvie Moors

W11 Ik woon dus ik ben!
Birgit Bongaerts & Katrien Jacobs

W12 De Koets
Régien Schepkens

16u00-17u30  -  mededelingen
M06.1 Uitgeprocedeerden in pijn - Pierre Mertens
M06.2
Ergotherapie/creatieve therapie bij asielzoekers - Luc Vercruysse
M06.3
Beschouwingen rond extreem psychotrauma en ballingschap. Pleidooi voor een kliniek van het subject - Emmanuel Declercq

M07.1
Emma Listens & Onlinebegeleiding.vlaanderen: Onlinebegeleiding op maat van de cliënt - Heidi Windmolders
M07.2
In the zone: een applicatie ontworpen voor én door patiënten met een bipolaire stoornis - Anneleen Vanhoudt
M07.3
Hoe behandelt het online zelfhulpprogramma 'MijnKwartier.be' stress, angst, depressie of burn-out? Een studie op 5.000 patiënten met 4 jaar follow-up - Paul Koeck
M07.4
Wearables in de geestelijke gezondheidszorg - Tom Van Daele
M07.5
De impact van de digitalisering op het functioneren van volwassenen met ADHD - Nans De Greef

16u00-17u30 - discussies
D04 GGZ en werk: hoe werkgevers warm krijgen voor gemeenschappelijke doelen?
Bruno Libbrecht

16u15-17u15  -  uitgenodigde lezing

U03 Creativiteit in het hoofd, creativiteit in de zorg?

Erik Thys


17u30-19u00  -  receptie
Muziek: Poco Loco Swingers