20 en 21 september 2016
Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken
Creatief in de geest, innovatief in de zorg

Intro

Beste collega hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg

Mede namens het bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid, nodigen we u van harte uit deel te nemen aan het achtste Vlaamse Geestelijke Gezondheidscongres op 20 en 21 september 2016 in Antwerpen.
“Creatief in de geest, innovatief in de zorg” is in deze editie de boeiende leidraad.

We hopen dat het achtste congres positieve en verrassende verhalen zal brengen. Verhalen vol kracht, nieuwsgierigheid, verwondering, verbinding, trots. Positiviteit ligt niet altijd even gemakkelijk in ons vak. Er is het destructieve stigma en de maatschappelijke afwijzing, de dwang van de normaliteit, de zich herhalende financiële crisissen in de sector. Maar anderzijds wist Bruce Springsteen (“You can’t start a fire without a spark”) het jaren geleden al: het is een teken van kracht, en geen zwakte, om hulp te vragen. Dat doen we dagelijks in de geestelijke gezondheidszorg, de hand reiken aan zij die hulp vragen. En daar zijn we goed in. Meer nog, daar blinken we in uit op alle mogelijke creatieve en vernieuwende manieren.

Revolutionaire wendingen komen altijd onverwacht. Toen men in de atletiek hoger wilde springen, is men gewoon anders gaan springen: aanlopen met een boogje, en dan achterwaarts over de lat. En plots werd alles anders. In de geestelijke gezondheidszorg hebben we de laatste jaren gelijkaardige mind switches gemaakt: vermaatschappelijking van de zorg, centraal stellen van de herstelvisie, inzetten van ervaringsdeskundigen, vraaggestuurde zorg en nog veel meer. De soepelheid en het enthousiasme waarmee deze veranderingen in de zorg werden geïntegreerd, nopen tot zelfreflectie: waarom staan we zo weinig stil bij deze verwezenlijkingen? Wat we herkennen als vooruitgang in het therapeutische proces bij onze patiënten, zien we niet in onze eigen evoluties, innovaties en creatieve ingrepen.

Voor dit congres willen we iedereen in de geestelijke gezondheidszorg uitdagen om vernieuwende, alternatieve of onverwachte aspecten van het vak te delen. U heeft voorstellen gedaan voor symposia, discussies of controverses, mededelingen en werkwinkels, en uiteraard ook voor posters.
Dat heeft opnieuw tot een aantrekkelijk en overvol programma geleid. We hopen dat u er een boeiend traject kan in vinden.

Met vriendelijke groeten,

dr. Kirsten Catthoor dr. Frieda Matthys
dhr. Jan Van Speybroeck
wetenschappelijk secretaris - VVP           voorzitter - VVP                        
directeur - VVGG
namens het organisatiecomité

Met de steun van    

Naast de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) nemen volgende organisaties deel aan de voorbereiding van het congres:

BCNBP

Belgian College of Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry

BMT

Beroepsvereniging van Muziektherapeuten

BSP

Belgische School voor Psychoanalyse

BVP

Belgische Vereniging voor Psychoanalyse

BVRGS

Belgische Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie

NVKVV

Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen

PSYLOS

Vlaamse federatie voor sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg

VAD

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen

VBGEP (NVAGT) Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie
VE Vlaams Ergotherapeutenverbond

VHYP

Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging

VVCEPC

Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte Experiëntiële Psychotherapie en Counseling

VVGG

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid

VVGT

Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie

VVK

Vlaamse Vereniging voor Kinder- en jeugdpsychiatrie

VVKP

Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

VVO

Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen

VVP-LEP Vlaamse Vereniging Pessopsychotherapie - Lichaamsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

VVPMT

Vlaamse Vereniging van Psychomotorisch Therapeuten

VVPT

Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie

VVS

Vlaamse Vereniging voor Seksuologie

VVTIV

Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving